eCity GSM IoE / IoT მოწყობილობები. ნივთების ინტერნეტი | ყველაფრის ინტერნეტი (2G | 3G | 4G | NBIoT | CATM1)


IoE, IoT სისტემები
GSM ინტერნეტ – საგნების (IoT) გადაწყვეტილებები
 • ჭკვიანი პარკინგი
 • ჭკვიანი ურნა
 • აქტივების თვალის დევნება
 • ჭკვიანი ქალაქი
 • სმარტ მონიტორინგი
 • ფლოტის მართვა
 • ჭკვიანი განათება
 • პროგნოზირებადი შენარჩუნება
 • ჭკვიანი გამრიცხველიანება
 • ჭკვიანი სენსორები
 • გარემოს სენსორები